Банер
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2017 р.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

14 квітня 2017 року відбулись річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “РІДНА”, на яких зокрема були прийняті наступні рішення:

- затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

- затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік;

- затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

- затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік;

- дивіденди за акціями Товариства не нараховувати;

- здійснити відрахування до резервного капіталу Товариства в розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень, а решту прибутку в розмірі 13 000,00 (тринадцять тисяч) гривень залишити нерозподіленим;

- попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та уповноважити Голову Правління Товариства укладати, підписувати від імені Товариства відповідні значні правочини;

- переобрати Наглядову раду Товариства із наданням повноважень на наступні три роки та затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради Товариства - Петущак Валерій Дісанович; члени Наглядової ради Товариства - Кузьменко Віталій Васильович, Петущак Сергій Валерійович, Давтян Арарат Володієвич;

- переобрати Ревізора Товариства Невшупу Аллу Володимирівну із наданням повноважень на наступні три роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

 

 

 

 

14 квітня 2017 року відбулись річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “РІДНА”, на яких зокрема були прийняті наступні рішення:

 

 

- затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

 

 

- затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік;

 

 

- затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

 

 

- затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік;

 

 

- дивіденди за акціями Товариства не нараховувати;

 

 

- здійснити відрахування до резервного капіталу Товариства в розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень, а решту прибутку в розмірі 13 000,00 (тринадцять тисяч) гривень залишити нерозподіленим;

 

 

- попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та уповноважити Голову Правління Товариства укладати, підписувати від імені Товариства відповідні значні правочини;

 

 

- переобрати Наглядову раду Товариства із наданням повноважень на наступні три роки та затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради Товариства - Петущак Валерій Дісанович; члени Наглядової ради Товариства - Кузьменко Віталій Васильович, Петущак Сергій Валерійович, Давтян Арарат Володієвич;

 

 

- переобрати Ревізора Товариства Невшупу Аллу Володимирівну із наданням повноважень на наступні три роки.