Банер
Ліцензії

Перелік ліцензій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Рідна» на право провадження страхової діяльності


Вид страхування

Регламентуючий документ

(правила страхування або нормативно-правовий акт)
Добровільні види страхування

1

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Правила страхування

2

Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»)

Правила страхування

3

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Правила страхування

4

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»)

Правила страхування

5

Добровільне страхування від нещасних випадків

Правила страхування стр.1, стр.2

6

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Правила страхування

7

Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби

Правила страхування

8

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Правила страхування

9

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Правила страхування

10

Добровільне страхування фінансових ризиків

Правила страхування

11

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Правила страхування

12

Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

Правила страхування

13

Добровільне страхування медичних витрат

Правила страхування

14

Добровільне страхування залізничного транспорту

Правила страхування

15

Добровільне страхування повітряного транспорту

Правила страхування

16

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Правила страхування

17

Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Правила страхування

18

Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Правила страхування

19

Добровільне страхування інвестицій

Правила страхування

20

Добровільне страхування судових витрат

Правила страхування

21

Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків

Правила страхування

22

Добровільне страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги

Правила страхування

Обов’язкові види страхування

23

Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) (стр.1, стр.2)

Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 232 від 03 квітня 1995 року

24

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 959 від 14 серпня 1996 року

25

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру (стр.1, стр.2)

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1788 від 16 листопада 2002 року

26

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 733 від 01 червня 2002 року

27

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (стр 1, стр 2)

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 402 від 29 березня 2002 року

28

Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Порядок і правила обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 358 від 06 квітня 2011 року

29

Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації

Порядок і правила здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 676 від 06 вересня 2017 року

30

Обов’язкове страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 944 від 09 липня 2002 року

31

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 624 від 19 серпня 2015 року

32

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 981 від 13 листопада 2013 року

33

Обов’язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ", затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 979 від 13 листопада 2013 року

34

Обов’язкове страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 980 від 13 листопада 2013 року

35

Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів (стр.1, стр.2)

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1219 від 19 серпня 2002 року

 

Перелік правил страхування Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Рідна»