Банер
Фінансова звітність за 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за  2014 р.

Звіт про власний капітал за 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ за Міжнародними стандартами фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія "РІДНА" за 2014 р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „РІДНА” за 2014 р.

Аудиторський звіт незалежного аудитора спеціального призначення про звітні дані страховика Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „РІДНА” за 2014

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „РІДНА” за 2014

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (част.1, част.2)