Банер
Як здійснюється контроль за діяльністю страхової компанії?

Згідно з Законом України “Про страхування” кожний вид страхування підлягає ліцензуванню. Уповноважений орган (на цей час – НБУ):

  • Видає ліцензію;
  • Реєструє Правила страхування;
  • Здійснює державний нагляд за діяльністю страховика з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, запобігання неплатоспроможності страховика та захисту інтересів застрахованих осіб.

Страховик зобов’язаний щоквартально подавати Уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані за встановленою формою, повинен публікувати свій річний баланс за формою і в порядку, встановленими Уповноваженим органом. Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховика повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).