Банер

 

- вид страхування, в якому об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми особами, котрі можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності Страхувальника.

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням Страхувальником у порядку, встановленому чинним законодавством України, заподіяної ним у процесі здійснення діяльності, шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб (тілесне ушкодження та/або майновий збиток).

Страховим ризиком є певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, на випадок якої проводиться страхування майнових інтересів Страхувальника, пов’язаних з його обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну ним життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб у порядку, встановленому цими Правилами та чинним законодавством України.

Страховий платіж залежить від  страхової суми, ступеня ризику, терміну страхування.