Банер

Відповідальність орендаря

Страховим випадком є несподівана і ненавмисна подія (пожежа, вибух, побутовий  або аварійний витік води із водопровідної чи теплової мережі), що сталася при веденні Страхувальником господарської діяльності або при проживанні ним в орендованих приміщеннях протягом дії Договору страхування, внаслідок якої порушена цілісність або якість предмета договору оренди і внаслідок якої виникає відповідальність Страхувальника перед орендодавцем за завданий збиток.