Банер

Відповідальність роботодавця:

 

Страховими випадками є травми працівників підприємства будь-якого походження (хімічна, механічна, термічна і т. ін.), отримані ними внаслідок:

  • Гострих отруєнь;
  • Аварій, пожеж, руйнації будинків, споруд і конструкцій;
  • Теплових ударів, опіків, обмороження, утоплення, враження електричним струмом, блискавкою;
  • Стихійних лих, надзвичайних подій та інших чинників, що не включені в перелік випадків, що спричинили тимчасову або стійку втрату працівником професійної працездатності або його смерть, коли у постраждалих (або його спадкоємців) є всі підстави вимагати від роботодавця в установленому  законом порядку відшкодування заподіяної ним шкоди.

Якщо Договором страхування передбачено, то Страховик також несе відповідальність по відшкодуванню постраждалому або його законним спадкоємцям:

  • Моральної шкоди, під якою розуміють фізичні і моральні страждання, заподіяні потерпілому в результаті трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров’я. Факт заподіяння моральної шкоди встановлюється рішенням суду по відповідній претензії.
  • Витрат на поховання.
  • Збитку особистим речам постраждалого, що знаходилися на постраждалому під час нещасного випадку.